free responsive web templates

Naše služby

V rámci našich služieb ponúkame:
 • inštalovanie / preinštalovanie operačného systému Windows
 • inštalovanie softvéru
 • inštalovanie periférií (tlačiarní, skenerov a podobne)
 • nastavovanie / správa smerovačov (routerov), WiFi, lokálnych sietí
 • zálohovanie súborov, firemných systémov, celých počítačov
 • obnova dát zo záloh
 • automatizácia pravidelne vykonávaných úloh v MS Excel, MS Word
 • vytvorenie vlastných funkcií v MS Excel
 • vývoj webových aplikácií na mieru
 • zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou vlastnej domény (správa hostingu, mailových schránok...)
 • odborné poradenstvo (napríklad pri nákupe počítača)
NETbyte
Adresa:

NETbyte, s.r.o.
Borová 29
010 07  Žilina

Kontakty:

 
 0905 218 538

© NETbyte, s.r.o. 2019 (16177)